Biber Yetiştiriciliği ve Üretimi

Çok
4 ay 1 gün önce #103 Yazan: GeZGiN
1. 1.TANIMI VE ÖNEMİ 1.1.Anavatanı
Biber bitkisi, domatesle aynı familyadandır. Biberin anavatanının tropikal Amerika olduğu, buradan dünyaya yayıldığı kabul edilmektedir. Çeşitli tür ve formların orijin merkezi Tropik Güney Amerika, özellikle Brezilya’dır. Biber önceİspanya’dan1548 yılında İngiltere’ye, daha sonra orta Avrupa ve diğer Avrupa ülkelerine girmiştir. Balkan ülkelerinden sonra Türkler tarafından orta ve kuzey Afrika ülkelerine tanıtılmıtır.

Biberin önemi :
Biber düşük kalorili olup A ve C vitaminlerince zengindir. Biberler taze, pişmiş, konserve, salça, turşu, sos, ketçap, konsantre domates çorbaları, hazır çorbalar, sucuk, tarhana, pastırma, çocuk maması, zeytinlerin içinde, peynirlerde dondurulmuş gıda olarak, kurutularak, toz ve pul biber yapımında, boya sanayinde, ilaç sanayinde vb. gibi çeşitli alanlarda kullanılır.

1.2.Botanik Özellikleri
Kök:

Başlangıçta kazık kök olup zamanla yan köklerin çıkmasıyla bütünlük kazanır. Bitki, bol görünümlü narin bir saçak köke sahiptir. Zaman zaman dakökler100cm’ye kadar iner. Köklerin yanlara dağılımı40-60cm arasında değişir. Soğuk sera topraklarında ise kökler derine inmez. Genelde ilk 10-30cm’likkısımda kalır.

Gövde ve Yapraklar
Dik olarak büyüyen başlangıçta otsu olan gövde, zamanla odunsu bir hal alır. Gövde ve dallar, boğum ve boğum aralarından oluşur. Narin ve kırılgan bir yapıya sahiptir. 50-200 cm arasında boylanabilir. Gövde dallanması bazı çeşitlerde alttan2-3 boğumdan sonra başlar ve çeşitlere bağlıolarak4-10boğumlar arasında yan dal geliştiği görülür. Yan dallar üzerindeki yaprakların koltuklarından ikinci dereceli sürgünler çıkar.

Değişik tiplerde yaprak görülebilir. Uzun, oval, yuvarlak, kenarları düz veya dalgalı, parlak, tüylü olabilir. Gövde ve meyvelerde antosiyanın maddesi etkisiyle mor renk görülebilir. Yaprak renkleri de açık yeşilden koyu yeşile kadar farklı renklerde olabilir. Dolmalık çeşitlerin yaprakları daha büyük ve geniştir.

Çiçek ve Tohum
Yaprak veya dal koltuklarında, bir ya da birden fazla çiçek bulunabilir. Erselik yapıdadır. Erkek ve dişi organ aynı çiçek üzerindedir. 5-7 taç yaprak, 5 erkek organ ve 1 dişi organdan oluşur.

Dişi organ 3-5 karpellidir. Çoğunlukla beyaz olan çiçekler, genelde yaprak koltuklarında 1,bazen 2- 3 çiçek kümesi halinde görülür.

Erselik çiçek yapısına karşın %3-30 arasında yabancı tozlanma görülür.

İçerdiği değişik mineral ve vitaminler yanında, acı çeşitlerde acı ve yakıcı tadı veren alkoloidleri de içerir
 • Mide salgısını artırarak iştah açar.
 • Sinir, mide ve salgı bezlerine iyi gelir ve sindirimi kolaylaştırır.
 • İdrar söktürür.
 • Deniz tutmasına iyi gelir.
 • Adale ağrısına hafifletir.
 • Romatizma için kullanılır.
 • Kan dolaşımı ve basıncını düzenlemek gibi yararları vardır.
İçindekiler                       Oranları
Protein                              1,5
Yağ                                   0,1
Karbonhidrat                     5,4
Demir                              0,88
Fosfor                              15 mg
Kalsiyum                          4 mg
Vitamin A                         338 IU
Vitamin B1                      0,053 mg        
Vitamin B2                       0,035 mg
Vitamin B6                      0,303 mg
Vitamin C                       111,4 mg
Kalori                               38

2.EKOLOJİK İSTEKLERİ
Biber sıcağı seven bitkiler grubundandır. Optimal gelişme; sıcaklık, kısmen ışık yoğunluğu, toprak ve hava nemi gibi çevre faktörlerine bağlıdır. Ilık iklimlerde tek yıllık sıcak iklimlerde birkaç yıllıktır. Biber, yetişme periyodunun erken devrelerinde daha fazla sıcaklığa ihtiyaç duyar.

Vejetasyon süresince sıcaklığın 15 C olması gerekir. Optimum sıcaklık isteği 18-26°C'dir. Biber bitkileri,15°C' nin altı sıcaklıklarda zarar görür ve alınan verim düşer. 35 °C' nin üstündeki sıcaklıklarda bitki büyümesi ve gelişmesi çok yavaşlar.

Yüksek sıcaklık, biberlerde acılığı artıran bir faktördür. Gelişme gündüz sıcaklığı21-26 ºC, gece sıcaklığı 15-17 ºC olduğunda iyi olur. Gündüz sıcaklığının 32-35 ºC ve gece sıcaklığı 15 ºC’nin altına düştüğünde bitki büyümesi yavaşlar, döllenme aksar. Gündüz 32ºC’nin üzerinde biberin meyve bağlaması azalır. 38 ºC’nin üzerinde döllenme olmaz.

Yetiştirme devrelerinde sıcaklık sıfırın altında-2,-3 dereceye düştüğünde tamamen ölür.

2.1.Toprak İsteği
Sıcaklık ile birlikte toprak rutubetini de sever. Bitkilerin iyi bir gelişme göstermesi düzenli sulamaya bağlıdır. Diğer taraftan gereğinden fazla sulamadan da kaçınılmalıdır. Sıcaklığın biberlerde meyve bağlama ve olgunluğu üzerine de etkisi vardır.

Biberler ışık ve sıcaklık yanında nemden de hoşlanır. Kuru bir ortamda iyi gelişmez. Biberler hiçbir zaman susuz bırakılmamalıdır. Toprakta devamlı % 60-70 nem bulunmalıdır. Sudan hoşlanması yanında, fazla suya karşı kökler duyarlıdır. Çabuk çürür ve hastalanır. Suyun azalması ile meyveler küçük kalır ve irileşmez. Çoğu kez çiçek silkmeleri görülür.

Ağır, killi ve fazla su tutan topraklar ile tamamen kumlu topraklar, biber tarımına uygun değildir.

Toprak pH’ı optimum 5,6-6,8 olmalıdır. pH=5,2’den düşük topraklar iyi değildir. Yüksek pH durumunda ise P, Fe, Mn, Zn, Cu gibi mikro elementlerin alına bilirliği azalır. Biber, toprak tuzluluğuna oldukça duyarlıdır.

2.2.Önemli Çeşitleri
 • Sivri biberler,
 • Çarliston biberler,
 • İri kırmızı biberler,
 • Konik biberler,
 • Domates biberler,
 • Dolmalık biberler.
2.3.Üretimi
Biber, açıkta ve örtü altında fide yetiştirilerek veya direkt yerine ekim yapılarak üretilir ama iyi bir yetiştiricilik için ekim veya dikimden önce toprağın hazırlanması gerekir.

Toprak hazırlığında biber yetiştirilecek tarla, sonbaharda derince sürülür. Biber tohumları viyollere ekilir. Birçok yetiştiricinin yaptığı gibi serpme ekim yapılması önerilmez. Çünkü bakım işlerinin kolaylığı ve fidelerin pişkin olarak yetişmesi için viyollere ekim tercih edilmelidir.

2.3.1.Açıkta Üretim
Fide yetiştiriciliği; sıcak, ılık yastıklarda veya serada yapılır. Yastıklaratohumlarsıraarası10 cm, sıra üzeri1-2 cm, derinlik 1-3 cm olacak şekilde tek tek ekilir. Ekimden sonra tohumların üzeri kapatılır ve sulanır.

Çimlenip belli büyüklüğe gelen fidelerin şaşırtılması gerekir. Fideler 3-4 yapraklı olduktan sonra aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.
 • Kotiledon yaprakları lekesiz,
 • Kotiledon yaprakları parlak yeşil,
 • Kotiledon yaprakları sağlıklı gelişmiş ve yere paralel,
 • Kök ve gövde uzunluğu birbirine eşit,
 • Beyaz ve lekesiz köklü,
 • Tek büyüme ucuna sahip olmalıdır.
Tek veya çift sıralı yetiştirme yapılacağına göre: tek sıralı yetiştirmelerde 0.25-0.30 m genişliğinde. çift sıralı yetiştirmede ise 0.40-0.60 m genişliğinde ve uygun uzunlukta masuralar hazırlanır. Sıra üzeri aralık ise çeşide ve bölge şartlarına göre 0.20-0.50 m olabilir.

2.3.2.Örtü Altında Üretim
Örtü altında genelde tek ürün dönemi olarak ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde de yapılabilmektedir. Tek ürün ve sonbahar dönemi için tohum ekim tarihi 10 Temmuz-10Eylül arasındadır. İlkbahar dönemi için ise15 Kasım–30 Aralık arasıdır.

Seraya dikimde dikim mesafeleri, tek sıra dikim sistemine göre; 100x40 cm ise dekara 2500 bitki, 90x40 cm’de dekara 2777 bitki dikilir. Çift sıra dikim sisteminde ise, sıralar araı90 cm, sıra arasıve sıra üzeri ise 50x50 cm’de dekara 2857 bitki, 90x50x40 mesafede ise 3571 bitki dikilebilir.

3.KÜLTÜREL İŞLEMLER
3.1.Sulama

Biber, suyu çok seven bir bitkidir. Ancak kuru ve yaş topraklardan olumsuz yönde etkilenir. Genelde düzenli sulamalardan hoşlandığı için damlama sulamaya iyi cevap verir.

Optimum toprak nemi tarla kapasitesinin % 70-80,hava oransal neminin % 60-70 civarında olması istenir. Nemli şartlarda kök aktivitesi artar

İlk çiçeklenme başladığı dönemlerde bitkiler kuraklığa oldukça duyarlıdır. Bu sebeple bu dönemde sık aralıklarla hafif sulamalar yapılmalıdır.

Sıcak havalarda, kumlu topraklarda her 2-3 günde bir, ağır topraklar da 3-7 günde bir sulama Yapılmalıdır.

Sulama sırasında şunlara dikkat edilmelidir;
Yağmurlama sulama hem tozlanmayı olumsuz etkiler hem de hastalık riskini artırır.
 •  Karık sulama yapılacaksa karık boylarının kısa tutulması gerekmektedir.
 •  Damlama sulama yapılacaksa her iki sıra için bir lateral boru veya her sıra için bir lateral boru kafidir. Damlatıcılar kumlu     topraklarda 40-50 cm, orta ağır topraklarda 75-90 cm’ye kadar aralıklarla olabilir.
 •  Damlama sulama yapılmıyorsa, dikimden bir süre sonra çift sıra dikimde, dar olan sıra aralarına sulama arkları açılmalıdır.
 •  Karık usulü sulamada suyu masura sırtlarına, kök boğazına kadar yükseltmemek, suyu masuraların yarı yüksekliğine geldiğinde kesmek gerekmektedir.
3.2.İlaçlama
Biber yetiştiriciliğinde alınacak kültürel önlemlerle hastalık ve zararlılarla mücadele edilir. Yetersizliği durumunda ilaçla mücadeleye başlanır. Alınacak kültürel önlemler arasında şunları sayabiliriz:
 • Suyun belli alanlarda göllenmesini önlemek için tesviye iyi olmalı,
 • Sulama suyu temiz olmalı,
 • Fideler sağlıklı olmalı,
 • Dikim karık sırtına yapılmalı,
 • Karık boyu kısa olmalı,
 • Ağır topraklarda yetiştiricilik yapılmamalı,
 • Sulama yavaş ve az su ile yapılmalı,
 • Hasta bitkiler imha edilmeli,
 • Dayanıklı çeşitler seçilmelidir.
3.3. Gübreleme
Biber topraktaki organik maddeden hoşlanır. Dekara 3-5 ton yanmış ahır gübresinin tarla hazırlığı sırasında toprağa karıştırılmasında fayda vardır. Ayrıca dekara 25-30 kg azot, 8-15 kg fosfor, 25-30 kg potasyum ve 10-12 kg kalsiyumlu ticari gübre verilmelidir.Azotun %50’si dikim öncesi toprak işlemede, %25’i ara çapada, geri kalan %25’i de çiçeklenmeden önce, fosforun tamamı dikim öncesi toprak işlemede, potasyumun %60-65’i dikim öncesi toprak işlemede, geri kalan %35-40’ı ise çiçeklenme öncesinde toprağa verilmelidir. Kalsiyum azotlu gübre formunda verilmelidir.

3.4.Budama
Biberde budama; filiz alma, yaprak alma şeklinde yapılır. Ana dallar oluşana dek gövde üzerinde çıkan filizler elle veya temiz makas ile kopartılır.2 yada 3 ana dal bırakılarak şekil oluşturulur.

3.5.Yabancı Otlarla Mücadele
Yabancı otlarla, çapalama ve malçlama ile mücadele edilmektedir. Çapalama:Biber fidelerinin ilk çapaları tarlaya dikimden 10 ila 20 gün sonra ot alma ve sıralar arasındaki toprağı gevşetmek amacıyla yapılır. Birinci çapadan 2-3 hafta sonra boğaz doldurma ile birlikte ikinci çapa ve haziran ayında da bir defa olmak üzere toplam üç çapa yapılmalıdır.

Malçlama:
Hava sıcaklığının düştüğü kasım ayında, toprak sıcaklığının sağlanması için toprağı örtme ve ısı perdesi şeklinde malçlama yapılmalıdır. Bu yabancı otlarla mücadele için de önemlidir.

3.6.Biberde Görülen Hastalıklar ve Zararlılar
3.6.1.Biberde Görülen Hastalıklar
 • Biber kök boğazı yanıklığı,
 • Mildiyö,
 • Alternaria,
 • Antraknoz,
 • Gövde yanıklığı,
 • Külleme,
 • Kurşuni küf,
 • Beyaz çürüklük,
 • Meyve çürüklüğü.
3.6.2.Biberde Görülen Zararlılar
Nematod, bozkurt, danaburnu, tel kurdu, biber kurdu, biber gal sineği, yeşilkurt, yaprak bitleri, yaprak galeri sineği, kırmızı örümcek, yaprak piresi, sarıçay akarı, thrips, pamuk çizgili yaprak kurdu.

3.7. Hasat
Biberlerde hasat; çeşidin erkenciliği, yetiştirme ve bakım koşullarına göre değişir. Biber, uygun büyüklüğü aldığında hasat edilmelidir. Ancak salça ve kırmızı toz biber üretiminde meyveler tamamen kızarıncaya kadar bitki üzerinde bırakılır ve 1-2 seferde toplanır.

Meyve toplamanın, meyve sapının gövdeye birleştiği yerdeki doğal kırık çizgiden yapılmasına özen gösterilir. Meyve sapı mutlaka meyve üzerinde olmalıdır.


 
Ek dosyalar:

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Sayfa oluşturma süresi: 0.257 saniye